เกี่ยวกับเรา

“ข้าวหอมผกา” เกิดขึ้นจากกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ที่นำโดย “นวัตกรรม” และ “ความคิดสร้างสรรค์” ยกระดับชาวนาในเขตภาคกลางที่ต้องการขายข้าวสารที่มีคุณภาพเช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ และกข43 มีราคาเป็นธรรมส่งตรงสู่ผู้บริโภค โดยรวมกลุ่มกันปลูกข้าวภายใต้แบรนด์ “หอมผกา” ซึ่งมุ้งเน้นกลุ่มข้าวสุขภาพ "เหมาะสำหรับใส่ใจสุขภาพ" ได้แก่ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่, ข้าวขัดขาวพันธุ์กข43 (RD43) ซึ่งมีระดับน้ำตาลปานกลาง (Medium To Low GI) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รักษาสุขภาพ และผู้ที่ทานข้าวกล้องไม่ได้  ผ่านการปลูกด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ (ระบบ GAP) ใช้พันธุ์ข้าวพิเศษ โดยกรมการข้าวได้ร่วมกับสำนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการวิจัยข้าวขัดขาวจำนวน 120 พันธุ์ มาทำการตรวจวิเคราะห์ทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาพันธุ์ข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ 

ข่าวอ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/agriculture/569340
 
 

 Powered by MakeWebEasy.com