ข้าวกข43 泰国大米品种编号43 Medium To Low GI ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ)

Last updated: 2019-12-20  |  8069 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กข43

 ข้าวกข43 (Medium TO Low GI ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ)
เกิดขึ้นจากกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ที่นำโดย “นวัตกรรม” และ “ความคิดสร้างสรรค์” ยกระดับชาวนาในเขตภาคกลางที่ต้องการขายข้าวสารที่มีคุณภาพที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่   (Rice berry) และ กข43 (RD43) ราคาเป็นธรรมสู่ผู้บริโภครวมกลุ่มกันปลูกข้าวภายใต้แบรนด์ “หอมผกา”

 泰国大米品种编号43源于泰国中部的村庄和国家水稻研究中心的合作, 是泰国4.0国策的重点项目,以达到提升泰国农民所追求的高品质,合理米价的理想, “宏帕咖”品牌43号大米适合需要低糖主食品的消费者, 特别适合糖尿病患者, 和需要控制血糖的广大消费者, “宏帕咖”品牌43号大米采用特别挑选的稻谷有机种植, 其功效已得到泰国国家医院的认可,是所有泰国大米品种中糖分最低的品种,具有耐饥,对需要节食降低体重有明显效果.

Thai Rice RD43 is originated from central region of Kingdom of Thailand under the cooperation of National Research & Development of Rice Center, it is among those main items under Thailand 4.0, the objective of RD43 is to realize farmer's dream for higher quality, reasonable price of rice product.

RD43, the consumers may enjoy with a medium to low glycemic index, aromatic and soft texture rice for their main foods.

"Hom Pka" brand RD43 product selects premium rice paddy, GAP planting, its medical effectiveness has been acknowledged by state hospitals for their OPD patients, RD43 has been accredited to be the Thai rice with medium to low glycemic index for their satisfactory


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com