ข้าวขาวกข43 แท้ 100% (ข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและซื้อบริโภคโดยตรง) ตรา หอมผกา (สติ๊กเกอร์) บรรจุ 5 kgs./ ลัง) ปลูกด้วยระบบ GAP

คุณสมบัติสินค้า:

หอมนุ่ม ละมุน หุงขึ้นหม้อ ผ่านการคัดสรรพันธุ์ข้าวแลดูแลการเพาะปลูกเป็นพิเศษ มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง 57.5(Medium Glycemic Index Rice = 57.50) ผ่านการวิจัยโดยกรมการข้าวสำนักงานวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรจุ 5กก. / ลัง 泰国大米品种编号43源于泰国中部的村庄和国家水稻研究中心的合作, 是泰国4.0国策的重点项目,以达到提升泰国农民所追求的高品质,合理米价的理想, “宏帕咖”品牌43号大米适合需要低糖主食品的消费者, 特别适合糖尿病患者, 和需要控制血糖的广大消费者, “宏帕咖”品牌43号大米采用特别挑选的稻谷有机种植, 其功效已得到泰国国家医院的认可,是所有泰国大米品种中糖分最低的品种,具有耐饥,对需要节食降低体重有明显效果.

Share

Share

ข้าวกข43 (ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ)

ตราข้าวหอมผกา (HOM PKA) เกิดขึ้นจากกลุ่มเกษตรกรภาคกลางและวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งเป็นรากฐานของการ ขับเคลื่อน การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ที่นําโดย "นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์" เพื่อยกระดับชาวนาในเขตภาคกลาง ที่ต้อง การขายข้าวสารที่มีคุณภาพ และราคาเป็นธรรมสู่ผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ "หอมผกา" โดยทําข้าวสุขภาพ เช่น ข้าวกข43 ซึ่งมีค่า ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำผ่านการปลูกด้วยระบบ GAP และใช้ พันธุ์ข้าวที่ดี

GAP : Good Agriculture Practice (การปฏิบัติการเกษตรที่ดี)

สําหรับข้าวพันธุ์ กข43 เป็นข้าวที่พัฒนาสายพันธุ์ ระหว่าง พันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี และ สุพรรณบุรี1 จากศึกษาพบว่า ข้าวพันธุ์ กข43 มีค่าดัชนี น้ำตาล 57.5 (ระดับน้ำตาลปานกลาง ค่อนข้างต่ำ) และเป็นข้าวเจ้าที่หอมนุ่มน่ารับประทานhttps://www.youtube.com/watch?v=WcLtWzvk1aU&t=26s

Powered by MakeWebEasy.com